PROHLÁŠENÍ


Tykající se hodnocení autosedačky Avionaut ULTRALITE v testu autosedaček časopisu DTest.


Vážení zákazníci,

Koncem května 2018 publikovala německá organizace Stiftung Warentest výsledky testování 23 modelů autosedaček včetně autosedačky AVIONAUT ULTRALITE. V kategorii bezpečnostních testů ADAC, stejně jako v manipulaci a ergonomii, byla autosedačka Avionaut Ultralite oceněna velmi vysokou známkou, která potvrdila její vysokou míru bezpečnosti a kvality. Během testů byla zjištěna přítomnost potenciálně škodlivé látky (v případě spolknutí) - TCPP, což je zpomalovač hoření, jehož použití omezuje směrnice EU o hračkách. Jsme si vědomi maximální obezřetnosti v oblasti kvality a vlivu na zdraví dětí, takže jsme okamžitě začali zjišťovat, kde byla tato látka nalezena (která součást autosedačky přítomnost uvedené látky vykazuje), abychom mohli okamžitě pracovat na zlepšení. Získali jsme od Stiftung Warentest veškeré informace o výsledku testu a zároveň jsme zahájili interní proceduru včetně kompletního testu na přítomnost této potenciálně škodlivé látky. Tento postup zahrnoval:

 1. Porozumění a zkoumání závěrů organizace Stiftung Warentest;
 2. Nové testování materiálů, které aktuálně používáme, s cílem nalézt potenciálně škodlivou látku;
 3. Identifikace a testování produktu ze stejné výrobní dávky, jako byl testovaný výrobek v Stiftung Warentest;
 4. Zavedení nových postupů, které zaručí budoucí nepřítomnost TCPP ve výrobcích, kde je výskyt této látky limitován;

Uvedené akce a postupy vyžadují čas a to je jediný důvod, proč časové období mezi počátečním a konečným prohlášením bylo delší, než bychom si přáli. Jak jsme se vyjádřili v počátečním prohlášení, rádi bychom Vás informovali o finálních závěrech, ke kterým jsme v našem interním vyšetřování došli:

 • Autosedačka AVIONAUT ULTRALITE je bez ohledu na datum výroby pro vaše děti bezpečná ;
 • Použití TCPP je omezeno používáním směrnice o hračkách (týkající se hraček) 2014/79/UE a tato látka není klasifikována jako škodlivá z oficiálních prohlášení poskytnutých komisí SCHER (VĚDECKÁ KOMISE PRO ZDRAVOTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA);
 • Omezení TCPP odkazuje na situaci polykání materiálu, který ji obsahuje, neboť se jedná o směrnici o hračkách. Pokud jde o náš produkt, je tato situace minimálně pravděpodobná. Stejná směrnice umožňuje použití tohoto zpomalovače hoření v částech výrobku, ke kterým dítě nemá přístup;
 • TCPP je jednou ze standardních přísad sedadel instalovaných v automobilech, domácího nábytku apod., neboť působí jako zpomalovač hoření pro zvýšení bezpečnosti v případě ohně;
 • TCPP a / nebo jiné podobné látky působící jako zpomalovače hoření jsou povinné pro použití při schvalování vstupu na britský trh. Naše výrobky prodáváme i na britském trhu;
 • V současné době vyráběné výrobky určené pro trh pevninských evropských států jsou dle našich nově zavedených vnitřních postupů kvality testovány na přítomnost TCPP a tuto látku neobsahují. Navíc všechny produkty splňují všechny další požadavky stanovené zákonem, jakož i pravidla Stiftung Warentest;
 • TCPP látka byla nalezena ve vnitřní, nejnižší vrstvě čalounění - v pěně. Je to místo, kam dítě nemá přístup, takže zůstane v každém případě v bezpečí.

Co je pro nás a pro vás nejdůležitější, je skutečnost, že autosedačka Avionaut Ultralite je bezpečná, bez ohledu na přítomnost uvedené látky. Tato situace navíc ukázala, že jdeme správným směrem, jelikož bezpečnostní test ADAC ukázal velmi vysokou bezpečnost naší konstrukce.

Chceme zdůraznit další kroky a informace, které jsou uvedeny níže:

1. Autosedačka AVIONAUT ULTRALITE je při používání zcela bezpečná. Splňuje všechny nejvyšší standardy a normy (povinné a dobrovolné), včetně:

 • nařízení R-129 (norma I-size);
 • OekoTex® Standard 100;
 • PAH/WWA Standard (obsah polycyklických aromatických uhlovodíku);
 • všechny dosud existující v České republice a Evropské unii normy a postupy;
 • všechny zákonné požadavky a omezení.

Chceme zdůraznit, že všechny naše výrobky a prvky používané pro výrobu jsou neustále kontrolovány a testovány podle všech norem.

2. V zájmu zdraví dětí a zvyšování úrovně bezpečnostních standardů společnost Stiftung Warentest neustále rozvíjí, mění a zlepšuje své zkušební postupy. Tento směr zcela podporujeme. Jsme přesvědčeni, že i díky této zkušenosti, pokud jde o znalost interních zkušebních postupů Stiftung Warentest, budeme v blízké budoucnosti schopni reagovat ještě rychleji na splnění všech nejvyšších standardů Stiftung Warentest, než budou implementovány.

3. Po analýze celé situace jsme si jisti a přesvědčeni, že autosedačka AVIONAUT ULTRALITE je zcela bezpečná pro děti. Navíc, abychom dosáhli nejvyšších standardů, zavedli jsme nové interní postupy, které zahrnují testování našich produktů i na přítomnost TCPP, což vede k tomu, že naše produkty tuto látku neobsahují. Znovu jsme chtěli zdůraznit, jak důležitá je pro nás bezpečnost a zdraví našich zákazníků - vašich dětí. Výsledky testů ADAC potvrdily pouze to, že svým vývojem směřujeme správným směrem. Přítomnost TCPP je pro nás důležitou a zásadní situací a jak vidíte, podnikli jsme veškeré možné kroky a prostředky k vyřešení celé situace, které, jak se ukázalo, bylo úspěšné. Můžete si být jisti, že jste si vybrali jednu z nejlepších autosedaček na trhu. Jak říká naše motto, jsme poháněni neustálým důrazem na kvalitu a bezpečnost – we are driven by care.