Oficiální prohlášení

Oficiální prohlášení výrobce Avionaut I. z 28.6.2019 – překlad do ČJ

Vzhledem k oznámení produktu Avionaut Glider na RAPEX – notifikační číslo A12/0959/19 chceme informovat, že jakožto výrobce nesouhlasíme s tímto oznámením a zahájili jsme oficiální cestou proces směřující ke stažení tohoto oznámení.

Naše prohlášení je založeno na následujících faktech:

  • 1. Testy provedené v certifikované laboratoři na výrobcích ze stejné výrobní serie a šarže, za podmínek odpovídajících podmínkám prvního testu, potvrdily bezpečnost výrobku a jeho shodu s příslušnými normami.
  • 2. Přezka bezpečnostního pásu Avionaut Glider je vyráběna respektovaným EU výrobcem přezek a je používána i ve výrobcích jiných značek autosedaček, kde žádné oznámení v RAPEX nebylo podáno.
  • 3. Instituce, která podala oznámení v RAPEX, testovala pouze jediný vzorek a zabránila tak možnosti opakovat test na druhém (kontrolním) vzorku , což je běžný postup v EU.
  • 4. Naše produkty podléhají velmi přísné kontrole, stejně jako namátkovým testovacím kontrolám, které vždy vyšly v pořádku a bez jakéhokoliv problému.

Jako výsledek výše neoddiskutovatelných faktů jsme udělali rozhodnutí zahájit proces stažení oznámení, protože popíráme možnost vzniku v RAPEX popisovaného rizika. Veřejnost budeme oficiálně informovat o dalším vývoji.

Oficiální prohlášení výrobce Avionaut I. z 3.7.2019 – překlad do ČJ

Vážení zákazníci,

V souvislosti s naším předchozím Prohlášením z 28.6.2019 chceme potvrdit, že výrobky Avionaut jsou pravidelně testovány a monitorovány z hlediska jejich bezpečnosti.

Na základě našich pravidelných testů , stejně jako po podrobné analýze a dalšímu výzkumu ve smyslu situace popsané v předchozím Prohlášení, chceme ujistit, že přezka bezpečnostních pásů výrobku Avionaut Glider nevykazuje parametry popsané v Oznámení a autosedačka je bezpečná, což je potvrzeno dalším testem uskutečněným v akreditované laboratoři ve Španělsku - APPLUS IDIADA, report number PC19050001

Protože máme zájem o komfort našich zákazníků, chceme informovat, že pokud uživatel přes naše ujištění o bezpečnosti přezky bude chtít podat oficiální reklamaci, bude tato vyřešena výměnou předmětné přezky.

Dále chceme ujistit, že všechny naše produkty jsou ověřeny nejen přísnou kontrolou kvality, ale jsou take pravidelně testovány v uznávaných výzkumných institucích ve Španělsku, Holandsku, Německu, Itálii a Polsku. Tyto testy potvrzují bezpečnost našich autosedaček.

Jak bylo zmíněno v našem předchozím Prohlášení, společnost je v procesu objasnění této záležitosti všemi možnými oficiálními cestami. Vynakládáme velkou námahu vyřešit tuto situaci co nejdříve.

Jak už bylo dříve řečeno, budeme vás informovat o dalších krocích ve vztahu k vyjasnění situace kolem Avionaut Glider autosedaček.