Co udělat s použitou autosedačkou?

Co udělat s použitou autosedačkou?

Téměř všechny návody k autosedačkám obsahují informaci, že při silniční nehodě v rychlosti 10 km/h byste měli autosedačku vyměnit za novou. Rodiče jsou rovněž varováni před koupí používaných autosedaček, protože nikdy nemáte jistotu, že předchozí majitel s nimi neboural. V Polsku se neprovádějí odborná zkoumání, která by prověřovala stav autosedačky, jestli je bouraná nebo byla používaná déle než 5 let. Návody na používání autosedaček doporučují, abyste autosedačku vyměnili, pokud byla v autě během jakékoli silniční nehody. Dokonce i po drobné srážce, kdy v autosedačce nebylo dítě, může autosedačka utrpět neviditelnou vadu. Při srážce může autosedačka přijít o své vlastnosti a její konstrukce se může zhoršit. Bohužel poškození konstrukce autosedačky může přímo ovlivnit bezpečnost dítěte.

V případně nutnosti výměny autosedačky hrají roli rovněž finance. Naštěstí rodiče nejsou v této věci ponecháni na holičkách. Na trhu existují pojistné produkty, které autosedačky pojišťují. Pojištění autosedačky hned po nákupu zaručuje, podle druhu pořízené pojistky, vyplacení odškodnění, pokud bude autosedačka poškozená. Pojistitel v případě poškození autosedačky vyplatí kupní cenu nového výrobku. Značka Avionaut vychází rodičům vstříc, protože uživatelé mohou počítat s přímou, bezplatnou podporou výrobce. Avionaut nabízí bezplatnou výměnu bouraných autosedaček. Pokud chcete vyměnit autosedačku po nehodě, pak stačí pouze vyplnit nezbytné formality a autosedačku vám vyměníme za novou.

Často se opakuje otázka, co se děje s bouranými autosedačkami? V případě srážky nebo nehody právní předpisy neopravňují policistu přeříznout pásy v připevněných autosedačkách. Toto chování ze strany policie by mohlo být považováno za ničení cizího majetku. Není ani pravda, že by policie odebírala nebo ničila autosedačky, které byly v autě během nehody. Jak tedy naložit s bouranou autosedačkou, pokud nevyužijeme výměny nebo se normálně chceme zbavit staré autosedačky? Můžeme sami přeříznout pásy nebo textilii, abychom měli jistotu, že autosedačka se už nebude používat, ale pokud chodí o likvidaci nebo vyhození výrobku, pak musíme zohlednit úplně jiné předpisy.

Od 1. července na území celého Polska platí nové zásady třídění komunálních odpadů. Od té doby jsou odpady rozděleny na čtyři skupiny. Do modré nádoby nebo pytle házíme papír, do zeleného - sklo, do žlutého kovy a umělé hmoty a do hnědého - biologicky rozložitelný odpad. V souvislosti s tím se objevuje otázka, do jaké kategorie patří autosedačky? Tady pomohou sběrné dvory, kam lze starou autosedačku odvézt. Můžeme ho rovněž vyhodit do přistaveného kontejneru na objemný odpad - informace, kdy tak lze učinit, je obvykle k dispozici na městském nebo obecním úřadě. Zajímavé je, že na internetu se můžeme setkat s řadou protichůdných informací jak ohledně likvidace, tak i výměny bouraných autosedaček, proto je důležité poučení, co máte udělat s použitou autosedačkou. Avionaut dbá na bezpečnost zákazníků, proto se rozhodl pro výměnu autosedaček po nehodě.