RWF

RWF jako záruka bezpečnosti

RWF jako záruka bezpečnosti

Přeprava dětí usazených proti směru jízdy je pětkrát bezpečnější, než u dětí usazených čelem vpřed - to je fakt, s nímž lze jen těžko polemizovat. Ne každý ale ví, odkud vlastně idea usazování proti směru jízdy, takzvaného RWF, pochází.

Inspirace ve vesmíru

Průkopníky byli v tomto směru Švédové - což nepřekvapí, vezmeme-li v úvahu skandinávské statistiky, podle nichž má právě tato oblast nejnižší míru nehodovosti na světě. Už v raných šedesátých letech zkoumali Švédové možnosti a podmínky bezpečné přepravy dětí v autě. Jako první se tématem RWF do hloubky zabýval profesor Bertil Aldman, jehož inspiroval způsob polohování astronautů při startu a přistání. Na základě poznatků z této oblasti tehdy poprvé prohlásil, že usazování proti směru jízdy může zvýšit bezpečnost dětí za jízdy autem. Při svém výzkumu se zaměřoval především na to, co se děje s tělem dítěte v případě čelního nárazu a jaké síly působí na jeho jednotlivé části.

RWF: o 92 procent nižší riziko

Za otce RWF je nicméně považován Thomas Turbell, jeden z největších evropských expertů na bezpečnost dopravy, který měl na starost testování různých druhů sedadel a sedaček ve švédském dopravním institutu VTI. To on v sedmdesátých letech zjistil, že dětská autosedačka umístěná čelem dozadu snižuje pravděpodobnost zranění při kolizi o 92 procent, zatímco u dětí sedících po směru jízdy činí tato hodnota jen 60 procent. Byť se od 60. let změnilo mnohé po stránce technologií i materiálů, myšlenkový základ bezpečnosti přepravy dětí zůstává stále stejný. Velmi dlouho ovšem trvalo, než se dětské autosedačky vůbec začaly používat: v USA na to došlo v osmdesátých letech, některé země Evropy si na první sedačky musely počkat dokonce až do let devadesátých.

Existuje nespočet testů hodnotících bezpečnost autosedaček, ze statistik zkoumajících vztah nehodovosti a RWF nicméně jasně vyplývá, že by děti měly být usazovány proti směru jízdy tak dlouho, jak je to jen možné. Ve Švédsku se momentálně doporučuje vozit malé děti “pozpátku” až do čtyř let věku, a přestože neexistuje zákon, který by zakazoval opačný způsob přepravy, jen těžko byste tam hledali rodiče s dítětem usazeným čelem vpřed. Sedačky využívající systém RWF se stávají stále populárnějšími, současně však musí čelit různým výtkám - např. že dítě nemá z z RWF sedačky dostatečný výhled nebo že mu chybí prostor na nohy. Dovolte nám proto připomenout, že většina z těchto tvrzení patří do kategorie mýtů a hlavně že bezpečnost dítěte je nade vše. Učme se od Skandinávců, největších expertů přes bezpečnost.